Opbygning af bund
Afrettet sandpude, 450 mm S250 sundolit. 120 mm beton med varmeslanger

Opmurering    
    af hulmur

Indvendig 110 mm konstruktionssten, 400 mm Rockwool Super A-Murbatts
med en Lamdaværdi på 34. Facadesten er en D72 fra Petersen Tegl A/S.  Afstivning
Murkronen er over taget afstivet med en stålkonsol, denne er isoleret fra facaden for at undgå kuldebroer.
Billedet illustrer hvor vigtigt det er at fjerne alle kuldebroer.

Tagkonstruktion  
Tagkonstruktionen er bygget som en bærende konstruktion, der er udlagt med ståltrapez plader.
Isoleringen er Rockwool HardRock Energy Systemtag med en U-værdi på 0,06 W/m2K.